BUTTON
Mo Chuid den tSaol
Traditional Songs from Connemara

An DD a Ordú,
To Order the CD
BUTTON


||| ||| ||| Gabh go dtí An Chéad Leathanach ||| Radhairc ó Chonamara ||| Láithreáin Ghaolmhara ||| Na hAmhráin agus Samplaí ||| ||| |||
Go Back to the Main Page ||| Scenes from Connemara ||| Related Links ||| Song List and Samples

Orduithe Cárta Creidmheasa ||| Credit Card Orders


Ar ais go dtí an fhoirm eile
///\\\ Back to the other form

Foirm shlán í seo ar féidir a úsáid le hearra a cheannach thar an líne uainn, le Visa, MasterCard nó Eurocard. Bí cinnte go líonann tú isteach gach aon chuid ar leith di, go háirithe sonraí an chárta chreidmheasa fhéin — an uimhir, an dáta a théann sé in éag, agus an t-ainm mar atá ar an gcárta. Coinnítear na sonraí a sheoltar chugainn faoi rún daingean.
Nár laga Dia thú!

—We invite you to use this secure form to make your purchase online, using your Visa, MasterCard or Eurocard. Please be sure to complete all sections and to include your credit card number, expiry date, and name as it appears on the card. All information we receive is kept strictly confidential. Thank you!
Luach An Dlúthdhiosca
||| CD Price

Éire
£11.00
USA
$15.40
móide costas seolta
||| plus shipping costs

 

Ordú ||| Order: Praghas Aonaid ||| Price Each Líon
|||
Quantity
Iomlán £ nó $
|||
Total £ or $
Cuir Mo Chuid den tSaol chugam, led' thoil! ||| Please send me
Mo Chuid den tSaol!
£11.00
$15.40

Móide Postas agus Pacáistiú ||| Plus Postage and Packing:

IOMLÁN AR FAD ||| GRAND TOTAL:


||| ||| ||| Ma tá aon tuairimí agat faoin DD, ba bhreá linn iad a chloisteáil! ||| ||| |||
If you have comments about the CD, we'd love to hear them!


Seoladh Seachadta
||| Shipping Address:

Ainm ///\\\ Name:
Seoladh Sráide
///\\\ Street Address:

Cathair ///\\\ City:
Contae / Stát / Cúige
///\\\ County / State / Province:
Cód Seachadta nó Zipchód
///\\\ Postal or Zip Code:
Tír ///\\\ Country:
Do Sheoladh Ríomhphoist ///\\\ Your Email Address:


Cineál Íocaíochta
||| Form of Payment:

VISA Uimhir (Number): Dáta caite (Expiry date):
Mastercard Uimhir (Number): Dáta caite (Expiry date):
Eurocard Uimhir (Number): Dáta caite (Expiry date):

Ní mór íocaíocht a bheith faighte againn sular féidir earraí a sheoladh chun bealaigh. Ná seol airgead tirim tríd an bpost! Maidir le horduithe cárta creidmheasa, bí cinnte na sonraí seo a leanas a chur in iúl: uimhir an chárta, dáta caite, ainm agus seoladh an tsealbhóra lena gcuirtear an bille. Payment must be received before goods are dispatched. Do not send money in the post! For credit card orders: please give credit card number, expiry date, cardholder's name and billing address if different from the above.


Seoladh seachadta an bhille i gcás nach mar a chéile é le seoladh seachadta na n-earraí atá ordaithe

///\\\ Billing address for credit card if different from shipping address:

Ainm ///\\\ Name:
Seoladh Sráide
///\\\ Street Address:

Cathair ///\\\ City:
Contae / Stát / Cúige
///\\\ County / State / Province:
Cód Seachadta nó Zipchód
///\\\ Postal or Zip Code:
Tír ///\\\ Country:

Léim Go Barr ||| ||| ||| Jump Back to the Top


Rátaí Postais agus Pacála
||| Postage and Packing Rates:

De réir meáchain agus rátaí reatha postais a ghearrtar táillí postais, táillí ar féidir leo athrú ó am go ham. Dá bharr sin, is mar gharbhmheastachán do lucht íoctha seiceanna a thugtar na rátaí seo a leanas. Gearrfar an táille chruinn ar lucht íoctha cártaí creidmheasa.
///\\\ Please note that actual post and packing rates are determined by weight and current postal service fees, which can vary considerably.
Therefore, the rates given here are intended as a rough guide for payment by check. The exact amount will be charged when payment is by credit card.

D'Éirinn agus don Bhreatain: Cuir £1.50 le haghaidh gach dlúthdhiosca agus 80p le haghaidh gach dlúthdhiosca breise ina dhiaidh sin. ///\\\ For Ireland & UK: Please add £1.50 for 1 CD and 80p for each other CD.

D'Aontas na hEorpa agus don Eoraip taobh amuigh den Aontas: Cuir £3 ($4.20) le haghaidh gach dlúthdhiosca agus £1.50 ($2.10) le haghaidh gach dlúthdhiosca breise ina dhiaidh sin. ///\\\ For Europe—both EU and non-EU: Please add £3 ($4.20) for one CD and £1.50 ($2.10) for each other CD.

Don chuid eile den Domhan: Cuir £3.50($4.90) le haghaidh gach dlúthdhiosca agus £1.50 ($2.10) le haghaidh gach dlúthdhiosca breise ina dhiaidh sin. ///\\\ Rest of World: Please add IR£3.50 ($4.90) per CD and IR£1.50 ($2.10) for each other CD.


Ár Seoladh agus Uimhir Faics
||| Our Address and Fax Number:

Cuir Orduithe Poist Chuig:

Mo Chuid den tSaol,
12 Páirc Dhroim Meala
Dún Droma,
Baile Átha Cliath 14
Éire

Send Postal Orders to:

Mo Chuid den tSaol,
12 Sweetmount Park,
Dundrum,
Dublin 14
Rep. of Ireland.
Is féidir orduithe cárta creidmheasa
a chur ar faics chuig:
353-1-2987981 (Éire)
You may fax credit card orders to:
353-1-2987981 (Rep. of Ireland)

||| ||| ||| Gabh go dtí An Chéad Leathanach ||| Radhairc ó Chonamara ||| Láithreáin Ghaolmhara ||| Na hAmhráin agus Samplaí ||| ||| |||
Go Back to the Main Page ||| Scenes from Connemara ||| Related Links ||| Song List and Samples

Léim Go Barr ||| ||| ||| Jump Back to the Top


© Peadar Ó Ceannabháin, Gach ceart ar cosnamh ||| All rights reserved.

http://www.GrafxSource.com/MCS/Cuid_den_tSaol.html

Web Site Design and Creation by One Source Graphics
Please send questions and comments about the site to: Info@GrafxSource.com